تبلیغات

* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - سلام بر حسین مظلوم     امربه معروف و نهی از منکر  


  امام حسین (ع): شایسته نیست که انسان مؤمنی گنهکاری را ببیند و بر او انکار ننماید .


 


نشانه های عاقل    
 
 
    

    امام حسین (ع): عاقل با کسی که می ترسد او را دروغگو بدارد هم سخن نمی شود، از کسی که می ترسد او را رد کند درخواستی نمی کند، به کسی که می ترسد او را بفریبد تکیه نمی کند و به کسی که به امید او اطمینانی نیست امید نمی بندد .

      دانا کیست  ؟


     
         امام حسین (ع): اگر همه گفتار دانا، نیکو و بحق بود، از خودپسندی در آستانه دیوانگی قرار می گرفت. همانا دانا کسی است که حق گویی او فراوان باشد .

 


ادب چیست ؟ 

    
         امام حسین (ع) : ادب این است که از خانه خود بیرون آیی و با هیچکس برخورد نکنی مگر آنکه اورا برتر از خود بینی .

 


یاری در جوانمردی


         امام حسین (ع): آنکس که بخشش تورا بپذیرد، تو را در جوانمردی کمک کرده است .

 


شکر 


         امام حسین (ع) : شکرگزاری برای نعمت پیشین، نعمت تازه ای را سبب می شود .


 


موارد صبر 


         امام حسین (ع): در مواردی که حقْ تو را ملزم می سازد ، بر آنچه نمی پسندی ، شکیبا باش و در مواردی که هوای نفس تو را فرا می خواند، از آنچه که به ناحق است و دوست میداری ، خود را نگه دار .

 


بدترین اوصاف زمامداران


 
 
         امام حسین (ع): بدترین اوصاف زمامداران، ترس از دشمنان و بی رحمی بر ناتوانان و خودداری هنگام بخشش است .

 


ناتوان ترین مردم


         امام حسین (ع): ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن واماند.

 


 


     زیبایی مرگ (شهادت)


امام حسین (ع): مرگ ـ برای فرزند آدم ـ چونان گردنبندی است زیبا، بر گردن دختركانی نورسته.

 

 

 

 

 

 


       رسیدن به آرزوها


امام حسین (ع): كسی‌ كه‌ بخواهد از راه‌ گناه‌ به‌ مقصدی‌ برسد ، دیرتر به‌ آروزیش‌ می‌رسد و زودتر به‌ آنچه‌ می‌ترسد گرفتار می‌شود .


 
              حاجات مردم


امام حسین (ع):  آگاه‌ باشید كه‌ یكی‌ از نعمتهای‌ الهی‌ بر شما حاجات‌ و نیازهای‌ مردم‌ به‌ شما است‌، پس‌ از این‌ نعمتها بیزار نشوید كه‌ برمی‌گردند و به‌ جایی دیگر می‌روند.  

دوست و دشمن
                


امام حسین (ع): كسی‌ كه‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌كند و كسی‌ كه‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعریف‌ و تمجید می‌كند.


  


     عزّت و آبروامام حسین (ع): وقتى‌ شنیدی‌ كه‌ كسى‌ به‌ عزت‌ و آبروی‌ مردم‌ تعرض‌ می‌كند، سعى‌ كن‌ كه‌ تو را نشناسد.


 

               


طبقه بندی: بدون شرح،

سلام بر حسین مظلوم محبوب کن - فیس نما
تاریخ : یکشنبه 4 آبان 1393 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : رز سبز | نظرات