تبلیغات

* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - مردان به سرعت خاموش می شوند

زمانی که مرد به علت دلخوری و رنجش از زن دور می شود ،زن احساس گناه کرده

و به این باور می رسدکه به شوهرش اهانت کرده است اما نمی داند که چگونه به وی

توهین کرده است.

لذا به علت این نگرانی به اتاق شوهرش نزدیک شده و به اطلاعش می رساند

که از دستش عصبانی است.

                                                                                                                                        

با این حال،علت عصبانیت مرد را نمی داند لذا بدین علت مایل است که از کم و کیف

مسئله جویا شود ولی مرد به علت ویژگی های جنسیتی اش در این موقعیت ترجیح می دهد

که برای مدتی در غار مردانه اش بماند تا پیرامون این مسئله اندیشه کند.

ولی زن از درک این نیاز مرد عاجز است چون خودش در این موقعیت ترجیح می دهد

که با حرف زدن در پیرامون مسئله اش در نهایت به نوعی آرامش نایل شود.

آری،سرانجام اصرار زن مبنی بر گفتگو راه به جایی نبرده و زن مجبور می شود

که مرد را به حال خودش واگذارد تا با مسئله اش به نوعی کنار آید

با این حال،اکنون زن درگیر این ذهن مشغولی است که عشق و محبت

شوهرش را از دست داده است .

این در حالی است که اساسا این مسئله،ارزش این همه بزرگ کردن

و ذهن مشغولی را ندارد زیرا مرد به سرعت از این حالت خارج شده

و روال عادی زندگیش را از سر می گیرد.

ولی درک این رفتار مرد برای زن بسیار دشوار است.

چون اگر خودش گوشه عزلت اختیار کرده و در خلوتش می خزید

این واکنش حتما از پشتوانه یک اتفاق مهم برخوردار می بود.

به زبان دیگر،بایکوت کردن(طرد کردن) زن همراه با اتفاق بزرگ است.

لذا بدین علت است که مشکل شوهرش را جدی تلقی می کند.

این در حالی است که ورود و خروج مردان از غار در بسیاری از موارد

در یک آن صورت می گیرد.

آری،از آنجایی که مردان و زنانی هستند که درک درستی از روش های طبیعی

مشکل گشایانه ندارند.

بدین علت درگیر سوءتفاهم و سوءبرداشت شده و در بسیاری از موارد در این

موقعیت ها از دست عشق جوشان نیز کاری برنمی آید و این نوع کج فهمی ،

آنها را از حمایت لازمه محروم می کند.
طبقه بندی: تفاوت مردان و زنان،

مردان به سرعت خاموش می شوند محبوب کن - فیس نما
تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : رز سبز | نظرات