تبلیغات

* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - برخورد متفاوت زن و مرد با مسایل

نکته مهمی که همواره باید آویزه ی گوش سعادت طلبان و ازدواج باوران باشد این است که

امروزه تقریبا در سراسر جهان به یمن گسترش سرسام آور وسایل ارتباط جمعی بیشتر

ازدواج ها با ناکامی و شکست مواجه می شود.

همینطور،مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که تقریبا نیمی از زوج ها از ناسازگاری جنسی

رنج می برند و تعارض،کشمکش،هم ستیزی وصف آرایی زوجین در رابطه زناشویی بیداد می کند

این در حالی است که امروزه پیوسته بر ابعاد استرس و تنش روحی مردمان این دوره و زمانه  افزوده

شده و ارتباطاتی چون زناشویی باید تا سرحد امکان این تنش های گریز ناپذیر را مهار کند و باید

نیز اینطور باشد ولی متاسفانه زناشویی این دوره و زمانه از پس این مهم برنمی آید اگرچه این

مهم در گذشته از کنار این نهاد مقدس تامین می شد.

با این حال بررسی های دامنه دار صورت گرفته در این خصوص،حکایت از این دارد که از زاویه ی

تامین بهداشت روحی و جسمی زن و مرد،تاکنون هیچ ارتباطی نتوانسته است با رابطه

زناشویی برابری کند.

بدین معنی که هنوز هم به دلایل گوناگون زن و مرد اهداف متعالی و خودپذیرانه شان را از کنار

یک ازدواج پویا و بانشاط تامین می کنند.

لذا بدین علت است که فرد باید تا سر حد امکان در دوام و پویایی ازدواج کوشا باشد.

                                                                                 

لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید.

                                                        

ادامه بحث:از طرف دیگر ازدواج های امروزی در قیاس با زناشویی های گذشته،آشکارا متزلزل و بی ثبات است

و علت اصلی این مسئله این است که امروزه زنان در قیاس باگذشته به سادگی از فردیت،شخصیت

و خودپذیری خویش چشم پوشی نمی کنند زیرا زن امروز دیگر مثل گذشته از زاویه مادی به شوهرش

وابسته نبوده و می تواند نیازهای مادی اش را برطرف کند.

لذا بدین علت است که زن امروزی از موضع و منزلتی برابر با شوهرش وارد تعامل شده

و هرگونه  سهل انگاری  مرد را  در حوزه های مختلف به وی گوشزد کرده و اگر مرد درصدد رفع اشتباهش برنیاید تاوان این سهل انگبا فروپاشی زناشویی می دهد

وگسست ازدواج نیز عوارض و ضایعات ویرانگرش را بر سر مرد آوار کرده و بدین وسیله شخص

سهل انگار را مجازات می کند.

ازدواج های امروزی به هیچ وجه تاب تحمل سهل انگاری و کوتاهی از جانب هیچ کس را نداشته

و بهره مندی از مواهب ارتباط،طلب می کند که زن و مرد از عمق وجود خویش به تفاوت های بیولوژیکی

و روانشناختی یکدیگر احترام گذاشته و در عین حال، حتی الامکان به سوی ویژگی های

دو جنسیتی سیر کنند.

بدین معنی که مرد به صورت ارادی به سوی ویژگی های مردانه سیر کند.

چون برخی از این تفاوتها ی زن ومرد اکتسابی و تحمیلی است.

برای مثال : مرد می تواند با سرمایه گذاری کافی و به سادگی نارسایی های احساس محورانه اش

را برطرف کرده و با آراسته شدن به مهارت احساسات نمایی،مثل زنان از امتیازات زندگی بخش

تخلیه هیجانی برخوردار شود و زن نیز می تواند تا سرحد امکان رفتارهای احساسی

خود را کنترل کند.

خلاصه اینکه:زن  و مرد باید ضمن احترام گذاشتن به فردیت یکدیگر، در عین حال

جهت تسخیر سازگاری و همسازی حتی الامکان تفاوتهای ریشه دارشان را بشناسند.

طبقه بندی: تفاوت مردان و زنان،

برخورد متفاوت زن و مرد با مسایل محبوب کن - فیس نما
تاریخ : یکشنبه 10 فروردین 1393 | 02:40 ب.ظ | نویسنده : رز سبز | نظرات