* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - فرمول اعتماد به نفس


0.753890001344177686_jazzaab_ir

پنج فرمول اعتماد بنفس, که در پشت خود قانونی دارد که هیچ کس نمی تواند آن را توضیح دهد. روانشناسان به این قانون, تلقین به نفس می گویند, اما باید یک نکته را در ذهن داشته باشید که در آن هیچ شک و تردیدی نیست و آن واقعیت این است که این قانون واقعا نتیجه می دهد.

اصل تلقین, شما را به قله آرامش و خوشبختی می رساند یا به دره بدبختی می کشاند و تمام این ها بستگی به نوع استفاده شما دارد.

اگر ذهن خود را به تردید و ناباوری در توانایی دستیابی به هدف پر کنید, اصل تلقین به نفس (قانون جذب), این افکار را به شکل فکر غالب به ضمیر ناخودآگاه برده و به آهستگی شما را به ورطه شکست می کشد.

اما اگر ذهن خود را با اعتماد بنفس پر کنید, اصل تلقین به نفس این باور را به صورت فکر غالب در ضمیر ناخودآگاه منتقل کرده و به شما کمک می کند بر موانع سر راهتان علبه نمایید تا به قله موفقیت برسید.

 

اول:

می دانم توانایی دستیابی به هدف قطعی ام را دارم, بنابراین از خود, استقامت, پشتکار و مداومت در تلاش برای رسیدن به هدف را می خواهم.

دوم:

می دانم افکار غالب در ذهنم سرانجام در دنیای خارج تجسم می یابند و به تدریج خود را به واقعیتی فیزیکی تبدیل می کنند, پس هر روز به مدت سی دقیقه, ذهنم را روی اندیشیدن به شخصیتی که می خواهم داشته باشم, متمرکز می کنم.

با ایجاد تصویر ذهنی از این فرد و تغییر این تصویر به واقعیت از طریق اعمالم به هدف می رسم.

سوم:

می دانم از طریق اصل تلقین به نفس, سرانجام هر میلی که مصرانه در ذهن داشته باشم, با استفاده از برخی ابزارها, تحقق می یابد.

چهارم:

توصیفی دقیق از هدف قطعی خود را برای پنج سال آینده می نویسم. 

برای خدمات خود در این پنج سال بهایی تعیین می کنم, بهایی که باید از طریق بکارگیری اصل خدمات کارآمد به دست آورده و دریافت کنم.

پنجم:

به خوبی درک کرده ام که هیچ ثروت و موقعیتی نمی تواند بسیار دوام آورد, مگر اینکه براساس درستی و عدالت به دست آمده باشد, بنابراین در هیچ معامله ای که سودی برای طرفین نداشته باشد, شرکت نخواهم کرد.

من با جذب نیروهایی به سوی خود و همکاری دیگران, موفق خواهم شد. من دیگران را متقاعد می کنم که به من کمک کنند زیرا ابتدا من به آنها خدماتی ارائه می کنم.

نفرت, خودخواهی, حسادت و بدبینی را با عشق به انسانیت از بین می برم زیرا می دانم یک رویکرد منفی به دیگران هرگز نمی تواند مرا به موفقیت برساند.

 

کتاب اعتماد بنفس

ناپلئون هیل

منبع سایت قانون جذب