* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - از هرچه فرار کنی به سرت می آید!                                                         


از قدیم گفته اند از هرچه بدت بیاید, سرت می آید. دلیل علمی آن این است که وقتی انسان نفرت می ورزد, تصویر روشنی در ذهن نیمه هوشیار خود پدید می آورد که در عرصه عینی نیز متبلور و عیان می شود.

تنها راه زدودن این تصاویر, عدم مقاومت است.

مثلا زنی به مردی علاقه داشت که مدام درمورد دختر عموهای دلفریبش با اون حرف می زد. حسد زن گل کرد و از شدت انزجار, این مرد را کنار گذاشت.

چندی نگذشت که به مردی دیگر برخورد و به او علاقه مند شد.

یک روز ضمن صحبت, مرد به دختر عموهای دلفریب محبوبش اشاره کرد. لحظه ای دل زن تکان خورد, اما خنده اش گرفت. چون احساس کرد که دوباره سر کله دوستان قدیمی اش, دختر عموها!!! پیدا شده است.

ولی این بار هنر عدم مقاومت را به کار برد و برای همه دختر عموهای دنیا برکت و خوشی طلبید. می دانست اگر این کار را نکند, به هر مردی که برسد, انباری پر از روابط زنانه را با خود به ارمغان می آورد.

و به راستی که اقدامی موفقیت آمیز بود, چون دیگر تا آخر عمرش اسم دختر عمویی را نشنید.

به همین دلیل است که تجربه های ناخوشایند در زندگی بسیاری از مردم تکرار می شود.

زنی را می شناختم که به مشکلات خود می بالید. مدام به این و آن می گفت, تنها منم که معنای مشکلات را می فهمم! آنگاه منتظر ابراز همدردی آنها می شد.

طبیعتا هرچه بیشتر به مشکلاتش اشاره می کرد, مشکلاتش افزونتر می شدند, زیرا سختی های او بر او حاکم می شدند.

او باید از کلام خود برای خنثی کردن مشکلاتش استفاده می کرد, نه برای چند برابر کردن آنها.

مثلا باید دائما تکرار می کرد, هر مشکلی را به دست خدای درونم می سپارم تا آزاد و رها گردم.

اگر لب فرو می بست و کلمه ای از غم و غصه نمی گفت, اندوه نیز از زندگیش رخت بر می بست.

از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنان تو بر تو حکم خواهد شد.

انسان با کلامی که بر زبان می آورد می تواند طرح الهی زندگی خود را آشکار گرداند تا تقدیر خویش را به انجام برساند.

 

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

 منبع سایت قانون جذب