* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - جملات تاکیدی برای ازدواج

white-wedding

*به لطف الهی اگر (اسم و فامیل شخص مورد نظر) جزئی از طرح الهی زندگی من است, باهم ازدواج کنیم در غیر اینصورت فردی در سطح ایشون و حتی بهتر در مسیر زندگی من قرار بده.

*به لطف الهی روند ازدواج موفق من با فردی کامل و ایده آل هم اکنون آغاز شده است.

اگر این جمله رو برای دیگران می خواید استفاده کنید به جای “من” اسم شخص مورد نظرتون رو بگید و براش انرژی مثبت بفرستید

منبع:سایت قانون جذب*