* مـــــــــــــــــــشاوره عمومی rs64.mihanblog.com - استفاده از سفیداب ممنوع
Image result for ‫سفیداب‬‎
متخصص بیماری های پوست و مو، استفاده از سفیداب را برای نظافت پوست، غیرعلمی عنوان کرد و گفت: استفاده از سفید اب برای نظافت پوست ممنوع است.

نصرت پورسینا افزود: استفاده از سفید اب نه تنها فایده ای ندارد بلکه در برخی موارد منجر به انتقال تب مالت می شود و باید از به کاربردن آن و استفاده از کیسه ضخیم و خشن بخصوص برای نظافت پوست اطفال و نوجوانان خودداری کرد.

وی گفت: شستشوی پوست با استفاده از لیف نرم و صابون مناسب باید هفته ای 2 تا 3 بار و در صورت چرب بودن، هفته ای 4 بار صورت گیرد و چنانچه پس از استحمام، خشکی پوست بیش از حد باشد، از مرطوب کننده فاقد چربی زیاد استفاده شود.

منبع:ایران ناز